براؤزنگ ٹیگ

قرآن،عدم-تحریف،اجماع-امت،شیعہ-علما،متفقہ نظریہ