براؤزنگ ٹیگ

آیت بلغولایت حضرت امیرالمومنین علیہ السلامخلافت و جانشینی